TRIPALIUM Lyrics – Big Zoe


Tripalium Lyrics

Chorus
Nzobikora naho vyonanira icuro 10 nzogerageza Nananananaa
Wake up Brother Wake up Sister

Verse 1
Uwuguhanuye uzumwumvirize uwuguteye
Inkuru Uzumwumvire harabarara maso
kugira birarire nabarara maso
baraririye uwaraje amaso abiraririye
Tripalium, abantu mukunda icabantu
bavugako bazobavuga neza mupfuye
mutahari sinumva reo igituma mutinya urupfu
Ndumu vegane ryinka kuko zadiriyi
ivyatsi nkanwa Coca ikanye yirabura
icamukanwa apana yamirongo yera bacisha muzuru
Dubai, Mobayi nzogenda nabasezeye
mutazi iconkora mwese dabacoreye
cenkora amakosa mwese mushigikiye
Twegera Camera, Photo iseneza raba
abantu ibitsure ukobanzosa birabasha
Umuziki urimubwenge basigaye bawitwa
Older School muzane amahera turihire
Minervare New schools kuko na mbwenge burimwo

Chrorus
Nzobikora naho vyonanira
icuro 10 nzogerageza Nananananaa
Wake up Brother Wake up Sister (x2)

Verse 2
Turonka inoti turushe tukaruhuka iheze
tunywera heza hazivye ngotugire story
Aba follow ba Follow mugisagara
bavuge konovye Tripalium
sidirimba gunyumvirize
Iyindirimbo shaku uzuyumvishe abuzukuru aaah
Uritoza ngobakwite mukuru wewu ubwawe
atariko wibona jewe ivyo dabibona nkinkuru
Ayi wanje makuru Yesu niwe mukuru
sindigutera inkuru batabagira bakuru
selfie ituma wibona ntituma wimenya
shitse imbere y’urupfu nzotahuru ubuzima
Haribintu vyinshi narizi kobiryoshe
kumbe kuba hamwe nawe niko kubiryosha
wankunze utarambona umbonye urankudira
KED, KELY na KREI siyo Big Tree,
Big Tree yanje ni Yesu, Mwempu yera na je

Chrorus
Nzobikora naho vyonanira
icuro 10 nzogerageza Nananananaa
Wake up Brother Wake up Sister (x2)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *