X DASH Media

Kumusi mukuru wahariwe umuziki w’Uburundi.


Kumusi mukuru wahariwe umuziki w’Uburundi Hari ikirori kidasanzwe, aho isinzi ry’abanyagisagara

bari bakoraniye imbere y’ikigo c’abafaransa, batamba akaziki kakera n’umudiho wa bamwe mu baririmvyi babica bigacika muruyu muji.

Nimwirabire namwe ingene vyari bimeze kuri ayo masanamu. We washoboye kuhishikira wabibonye gute?

#XDASHMedia#Burundi#Umuziki


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *